facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dyżur rzecznika patentowego

10 maja 2013 r. od godz. 9.00 do 11.00 w Akademickim Centrum Przedsiębiorczości UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 415) będzie można skorzystać z porad rzecznika patentowego. Z pytaniami mogą się zgłaszać zarówno studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, jak również absolwenci i osoby zainteresowane prowadzeniem własnej firmy.

Spotkanie, które odbędzie się w ramach projektu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, organizuje Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego. Celem projektu jest wspieranie kreatywności i innowacyjności środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości. Zapisy prowadzone są telefonicznie – 32 359 22 15 – od godz. 7.30 do 15.30. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.