facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dyskusja wokół problemu kurczących się miast

25 maja 2011 r. o godz. 10.00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Śląskie. Kurczące się miasta – wyzwania, plany, współdziałanie”. Będzie to pierwsze tego typu spotkanie, które ma na celu rozpoczęcie publicznego dyskursu na temat zjawiska kurczenia się miast w województwie śląskim. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Do dyskusji zaproszono: prezydentów i burmistrzów oraz przewodniczących rad miejskich 42 kurczących się miast województwa śląskiego, władze i samorząd województwa śląskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli kluczowych regionalnych organizacji samorządowych, ekonomicznych i społecznych oraz naukowców.

Organizatorem spotkania jest zespół projektu SHRINK SMART w Uniwersytecie Śląskim: prof. dr hab. Jerzy Runge, dr Robert Krzysztofik – kierownik projektu w UŚ oraz dr Iwona Kantor-Pietraga. Badacze zajmują się problemem od dwóch lat w ramach międzynarodowego zespołu badawczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele ośmiu europejskich jednostek naukowych. Celem działania zarówno konsorcjum projektu, jak i zespołu z Uniwersytetu Śląskiego jest znalezienie rozwiązań, które pozwoliłyby na wyhamowanie zjawiska kurczenia się miast oraz złagodzenia jego negatywnych konsekwencji.

Patronat honorowy nad spotkaniem sprawują: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Nauk o Ziemi prof. zw. dr hab. Adam Idziak.

Plakat


O wydarzeniu napisał serwis „tvp.pl” w artykule pt. „Kurczą się śląskie miasta! ” (25.05.2011)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.