facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dyskusja pt. „Świeckie działanie i myślenie, etyka bez grożenia piekłem i kuszenia rajem”

mikrofon, a w tle siedzący ludzie

18 grudnia 2017 roku o godzinie 15.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się dyskusja pt. „Świeckie działanie i myślenie, etyka bez grożenia piekłem i kuszenia rajem”, którą poprowadzi zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego dr hab. Anna Kałuża. O świeckich wartościach, postawach i myśleniu porozmawiają:

  • dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska – pracuje w Zakładzie Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, kulturoznawczymi, folkloroznawczyni, memetyczka koncentrująca się na kulturowych formach wyobrażeń społecznych i komunikacji kulturowej w kontekście tzw. nowej biologii oraz antropologii kultury ludowej i estetyce popkultury;
  • dr Radosław Tyrała – pracuje w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, autor badań nad osobami niewierzącymi m.in. „Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary” (2014), za którą otrzymał nagrodę im. Stanisława Ossowskiego przyznawaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
  • dr hab. Krzysztof Szymanek – pracuje w Zakładzie Logiki i Metodologii UŚ, zajmuje się problematyką kształtowania racjonalnych przekonań i teorią argumentacji, technikami propagandy, pragmatyką logiczną i filozofią języka oraz prawidłami krytycznego myślenia.


Organizatorami spotkania są: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Katedra Literatury Porównawczej oraz Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.