facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dyskusja pt. „Prawa zwierząt – jak zmieniają ludzką kulturę”

mikrofon na tle rozmytych uczestników spotkania

13 października 2017 roku o godzinie 15.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się dyskusja pt. „Prawa zwierząt – jak zmieniają ludzką kulturę”. O komunikacyjnych zdolnościach zwierząt w kontekście ich praw rozmawiać będą:

  • dr Joanna Bednarek – filozofka, tłumaczka, pisarka, współpracowniczka Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej”, autorka książek (m.in. „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta”),
  • Łukasz Kwiatek – filozof, kognitywista z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, dziennikarz i popularyzator nauki, zajmuje się zdolnościami językowymi naczelnych,
  • prof. dr hab. Piotr Skubała – pracownik Katedry Ekologii UŚ, zajmuje się m.in. etyką ekologiczną oraz edukacją ekologiczną.


Dyskusję poprowadzi wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego dr hab. Anna Kałuża.

Organizatorami spotkania są: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Katedra Literatury Porównawczej i Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.