facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dyskusja pt. „Być narodem? Ślązacy o Śląsku”

15 stycznia 2013 r. o godz. 13.30 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się dyskusja pt. „Być narodem? Ślązacy o Śląsku”. W spotkaniu udział wezmą: dr Elżbieta Sekuła (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), dr Małgorzata Myśliwiec (Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ), prof. UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki (Instytut Socjologii UŚ), dr Tomasz Słupik (Instytut Nauk Politycznych UŚ). Dyskusję poprowadzi mgr Weronika Ślęzak-Tazbir (Instytut Socjologii UŚ).

Przyczynkiem do rozmowy będzie książka pt. „Być narodem? Ślązacy o Śląsku” Elżbiety Sekuły, Bohdana Jałowieckiego, Piotra Majewskiego oraz Waltera Żelaznego. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.