facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dyskusja panelowa pt. „Nowoczesność – polskie psychozy”

29 października 2015 roku o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się dyskusja panelowa pt. „Nowoczesność – polskie psychozy”, w której udział wezmą prodziekan ds. rozwoju i promocji prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak z Zakładu Teorii Literatury oraz prof. dr hab. Janusz Ryba z Zakładu Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Dyskusję poprowadzi zastępca dyrektora INoLP prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski.

Panel połączony jest ze spotkaniem autorskim Joanny Lech. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego we współpracy z Instytutem Nauk o Literaturze im. Ireneusza Opackiego UŚ.

Zaproszenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.