facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dyskusja nt. twórczości Emila Zegadłowicza

10 grudnia 2015 r. o godz. 16.30 w kawiarence Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się spotkanie poświęcone Emilowi Zegadłowiczowi – poecie,  prozaikowi, tłumaczowi, który schyłek życia spędził w Katowicach i w Sosnowcu. W dyskusji na temat jego twórczości wezmą udział autorzy i redaktorzy książki pt. „Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski”, wśród których znaleźli się: prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński, dr hab. Henryk Czubała, dr hab. Krystyna Latawiec i dr hab. Włodzimierz Próchnicki.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie CINiBA.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.