facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dyskusja na temat stosunków amerykańsko-irańskich

16 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w sali sympozjalnej I na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się dyskusja poświęcona stosunkom amerykańsko-irańskim z udziałem autora książki „Stosunki USA–Iran za prezydentury Ahmadinejada” – Dariusza Krajewskiego, doktoranta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W spotkaniu udział wezmą również: dr Katarzyna Czornik z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Miron Lakomy z Zakładu Stosunków Międzynarodowych UŚ. Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Słupik.

Organizatorem debaty jest portal Nowa Politologia oraz Koło Naukowe Politologów UŚ. Więcej informacji znajduje się na stronie portalu Nowej Politologii.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.