facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym

Poznań
02.04.2014 - 02.04.2014

Konferencja ma na celu skonfrontowanie instytucji dyskrecjonalności występującej w prawie administracyjnym z praktyką stosowania prawa oraz orzecznictwem w tym zakresie. Władza dyskrecjonalna pozwalająca na uzyskanie niezbędnej elastyczności w procesie stosowania prawa jednocześnie może prowadzić do arbitralności podejmowanych rozstrzygnięć. Przyznanie jej organom władzy wykonawczej, do jakich bez wątpienia należą organy administracyjne, może budzić uzasadnione obawy, zwłaszcza w kontekście ochrony praw jednostki, która szczególnie mocno jest akcentowana w prawie europejskim.

więcej ...

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.