facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Dyktando języka rosyjskiego”

4 grudnia 2013 r. w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) odbędzie się „Dyktando języka rosyjskiego” dla studentów. Konkurs podzielony jest na dwa poziomy: pierwszy – dla początkujących (studenci IFW UŚ,  I i II rok studiów pierwszego stopnia), drugi poziom – dla zaawansowanych (studenci IFW UŚ,  III rok studiów pierwszego stopnia oraz I i II rok studiów drugiego stopnia).

Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy dyrekcji i pracowników Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie oraz Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ, przy wsparciu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód o. Katowice i Koła Naukowego Rusycystów Rosyjska Ruletka działającego w Uniwersytecie Śląskim.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.ifw.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.