facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Drzwi Otwarte na informację gospodarczą

27 października 2014 r. w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego odbędą się Drzwi Otwarte Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, organizowane przez Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biuro Informacji Kredytowej.

Współpraca polskiego sektora finansowego z uczelniami ma służyć lepszemu kształceniu młodych ludzi wchodzących na rynek pacy, aby poza teorią zdobyli przydatną wiedzę praktyczną.

Podczas Dni Otwartych od godz. 10.30 do 13.30 każdy uczestnik będzie mógł porozmawiać ze specjalistami i dowiedzieć się, jak i po co tworzone są bankowe i pozabankowe systemy wymiany informacji finansowej w Polsce. Praktyczne wiadomości oraz materiały informacyjne będzie można uzyskać na stoisku oznaczonym logotypami partnerów programu edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

O godz. 11.00 w sali 201 odbędzie się wykład „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki”.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: www.aleBank.pl/NZB.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.