facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dr Olga B. Koper gościem Uniwersytetu Śląskiego

Od 11 do 13 marca 2014 r. gościem Uniwersytetu Śląskiego będzie dr Olga B. Koper, absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, od lat rozwijająca swoją karierę naukową w Stanach Zjednoczonych, w State Kansas University, NanoScale Corporation oraz Battelle Memorial Institute, laureatka nagrody Białego Domu dla Innowatorów Imigrantów.

Dr Olga B. Koper 11 marca 2014 r. o godz. 12.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej wygłosi wykład pt. „Moja przygoda z nanotechnologią: od dyplomu Uniwersytetu Śląskiego do nagrody Białego Domu dla Innowatorów Imigrantów”.

12 i 13 marca 2014 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1) odbędzie się konferencja oraz wykład pt. „Od laboratorium do przemysłu – przykład komercjalizacji nanotechnologii w USA”. Wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja Śląskiego Klastra Nano oraz wystąpienia dotyczące możliwości współpracy firm z Uniwersytetem, uzyskania dofinansowania projektów transatlantyckich oraz szans dla przedsiębiorców w perspektywie Horyzontu 2020.

W spotkaniach z dr Olgą B. Koper uczestniczyć będzie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Zaproszenie na wykład
Agenda konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.