facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dr Monika Bednarczuk z wykładami i seminariami na Uniwersytecie Śląskim

Od 19 do 25 maja 2013 r. Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego będzie gościć, w ramach programu Erasmus, dr Monikę Bednarczuk z Uniwersytetu Ruhr w Bochum. Wykładowczyni poprowadzi zajęcia ze studentami filologii polskiej w ramach specjalności język i literatura polska w świecie oraz ze słuchaczami Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej Języka Polskiego jako Obcego.

W pierwszym kwartale 2013 roku współpraca Szkoły Języka i Kultury Polskiej i Uniwersytetu w Bochum zaowocowała organizacją cyklów wykładów i seminariów dla studentów niemieckiej polonistyki w ramach projektu „Kultura słowa polskiego w Niemczech. Lektura i pisanie – recepcja i produkcja tekstów specjalistycznych z zakresu nauk humanistycznych”. Projekt był współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W czasie pobytu dr Bednarczuk na Uniwersytecie Śląskim prowadzone będą rozmowy dotyczące dalszej współpracy między Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Ruhr w Bochum.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.