facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dr Jan Olbrycht gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

16 września 2013 r. o godz. 9.30 dr Jan Olbrycht wygłosi prelekcję dla studentów programu LLP/Erasmus oraz stypendystów programu im. S. Banacha, uczestników miesięcznych kursów adaptacyjnych organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.  Wykład dotyczyć  będzie sytuacji współczesnej Polski oraz jej roli w Unii Europejskiej. Dr Jan Olbrycht od wielu lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, dzięki niemu studenci mają okazję dowiedzieć się więcej na temat specyfiki pracy w Parlamencie Europejskim oraz szans i zagrożeń dotyczących członkowstwa Polski w UE.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.