facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dr Jan Olbrycht gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej

5 września 2011 r. o godz. 9.30 dr Jan Olbrycht, pochodzący ze Śląska deputowany do Parlamentu Europejskiego, będzie gościł w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Dr Jan Olbrycht, specjalnie dla studentów programu LLP/Erasmus, wygłosi wykład na temat roli Polski i Śląska w szczególnie ważnym dla naszego państwa czasie, czyli w momencie, kiedy Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Wiedza o szansach, jakie niesie z sobą prezydencja Polski jest dla studentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej ważna szczególnie teraz, gdy przez najbliższy semestr lub rok będą studiować w różnych miastach naszego kraju.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.