facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dr hab. Marek Rembierz członkiem kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

8 stycznia 2013 r. przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Ziemowit Gawski w porozumieniu z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Wiktorem Skworcem powołał nową kapitułę Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. W jej składzie znaleźli się: JE Arcybiskup dr Józef Kupny (przewodniczący), Maciej Szepietowski (sekretarz), prof. dr hab. Franciszek Marek (członek), dr hab. Marek Rembierz (członek), Piotr Sutowicz (członek).


Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” za istotny wkład w rozwój życia społecznego, kulturalnego, artystycznego i naukowego ziemi śląskiej, w tworzenie jej historii i kształtowanie współczesności w duchu idei głoszonych przez patrona nagrody. Nagrodą wyróżniane są osoby, zespoły, organizacje i instytucje, które – zakorzenione w katolickiej wierze oraz w kulturze, historii i tradycji ziemi śląskiej – dają świadectwo uniwersalnych wartości ludzkich, chrześcijańskich i patriotycznych. Nagroda przyznawana jest od 1963 r.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.