facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Dr hab. Ewa Jarosz uczestnikiem Krajowej Konsultacji dot. ograniczania przemocy wobec dzieci

Dr hab. Ewa Jarosz

Dr hab. Ewa Jarosz z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, pełniąca funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka, uczestniczyła w Krajowej Konsultacji w ramach międzynarodowego projektu pn. „Dzieciństwo bez przemocy. W kierunku odchodzenia od kar cielesnych w Krajach Nadbałtyckich”. Spotkanie odbywało się od 29 listopada do 1 grudnia 2017 roku w biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.

Pierwszego dnia uczestnicy konsultacji zapoznali się z działalnością i inicjatywami Rzecznika Praw Dziecka w zakresie ograniczania przemocy wobec dzieci w Polsce. Kolejny dzień stał się okazją do prowadzenia rozmów m.in. na temat praktyki działań na rzecz ochrony dzieci przed przemocą i eliminacji kar cielesnych, roli organizacji pozarządowych w ograniczaniu zjawiska przemocy oraz konieczności opracowania Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą wobec Dzieci.

Polskim partnerem projektu Rady Państw Nadbałtyckich jest Rzecznik Praw Dziecka. W spotkaniu udział wzięli autorzy przedsięwzięcia pn. „Children at Risk Unit CBSS” koordynowanego ze strony polskich partnerów przez dr hab. Ewę Jarosz. W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele urzędów państwowych oraz służb, w tym parlamentarzyści, reprezentanci Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Zdrowia. W gronie panelistów znaleźli się także przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Społeczni doradcy Rzecznika Praw Dziecka na co dzień zajmujący się problematyką przeciwdziałania przemocy wobec dzieci ocenili funkcjonowanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dr hab. Ewa Jarosz jest również autorką raportu pt. „Przemoc w wychowaniu – czas z tym skończyć” prezentującego wyniki badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w 2017 roku i dotyczących rozpoznania społecznej zgody na stosowanie przemocy wobec dzieci w Polsce. Szczegółowe informacje na temat projektu badawczego oraz pełna wersja raportu w języku polskim i angielskim dostepne są na stronie: www.brpd.gov.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.