facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dr Gábor Lagzi z Uniwersytetu w Debreczynie gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej

W dniach 21-28 listopada 2009 r. Szkoła Języka i Kultury Polskiej będzie gościć w ramach programu Erasmus dr. Gábora Lagzi z Uniwersytetu w Debreczynie. Wykładowca poprowadzi zajęcia ze studentami filologii polskiej oraz ze słuchaczami Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Nauczania Języka i Kultury Polskiej.

Dr Gábor Lagzi jest historykiem, filologiem polskim. W swoich badaniach wiele miejsca poświęca zagadnieniom historii dawnej Rzeczypospolitej oraz wybranym problemom z historii współczesnej. Jest autorem wielu artykułów dotyczących tego obszaru. Ponadto dr G. Lagzi jest wybitnym specjalistą w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Na Uniwersytecie w Debreczynie prowadzi zajęcia z historii Polski, realioznawstwa i historii kultury polskiej ze studentami polonistyki.

W czasie pobytu dr. Lagzi na Uniwersytecie Śląskim zostaną przeprowadzone rozmowy dotyczące dalszej współpracy między Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem w Debreczynie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.