facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Doroczna konferencja European University Association (EUA)

Logo European University Association

Zaangażowanie europejskich uniwersytetów w proces cyfryzacji i jego wpływ na prowadzenie badań naukowych i edukację oraz oddziaływanie na społeczność akademicką to główny temat dorocznej konferencji European University Association, która odbywała się od 6 do 8 kwietnia 2016 roku w Irlandii. W konferencji połączonej z posiedzeniem Zarządu oraz Rady European University Association, a także dorocznym posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego EUA uczestniczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – członek Zarządu EUA. Rektorów europejskich uczelni gościł National University of Ireland. 

Podczas konferencji, której hasłem było „Bricks and clicks for Europe: building a successful digital campus”, omówione zostały sposoby opracowywania przez uniwersytety strategii związanych z cyfryzacją. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami dotyczącymi tych zmian, między innymi w zakresie otwartego dostępu, otwartości na innowacje i włączenia nowych technologii w proces kształcenia, dokonali również przeglądu dotychczasowych rozwiązań. Doroczna konferencja stanowiła forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, umożliwiające omówione wyzwań i możliwości związanych z cyfryzacją w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Spotkanie zainaugurowało wystąpienie prezydenta Irlandii Michaela Higginsa. 

W ramach konferencji odbyły się spotkania Zarządu oraz Rady European University Association, a także posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego EUA. Podczas obrad omówione zostały kolejne etapy prac w zakresie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) oraz projektu UNI-SET, mającego na celu zwiększenie zaangażowania uczelni w europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych. Zaprezentowane zostały również kluczowe działania EUA w 2015 i 2016 roku, uczestnicy dyskutowali także na temat roli stowarzyszenia w obronie wartości akademickich w kontekście dotychczasowych wydarzeń, takich jak zamach w Garissa University College, sytuacji tureckich naukowców czy kwestii uchodźców w Europie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.