facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” − nabór wniosków

Samorząd województwa śląskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach ogłasza ostatni nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”, mającego na celu wsparcie studentów studiów doktoranckich.

Program stypendialny skierowany jest do doktorantów kształcących się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz przygotowujących pracę doktorską w zakresie zgodnym z kluczowymi obszarami technologicznymi wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010−2020 (PRT), tj. uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa śląskiego.

11 grudnia 2013 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się konferencja inaugurująca nabór wniosków, podczas której osoby zainteresowane będą mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat programu. W konferencji udział wezmą m.in. członek Zarządu Województwa Śląskiego Arkadiusz Chęciński oraz prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej projektu www.doktoris.us.edu.pl. Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwać będzie od 16 grudnia 2013 roku do 17 stycznia 2014 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.doktoris.us.edu.pl.
Informacji udzielają także pracownicy Zespołu ds. Projektu DoktoRIS pod numerami telefonów: 32 77 40 914, 32 77 40 071, 32 77 40 994.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.