facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dofinansowanie do okularów

Aby ubiegać się o dofinansowanie do okularów trzeba:

 • wykonywać pracę przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie (pisemna informacja od bezpośredniego przełożonego powinna znajdować się w Inspektoracie BHP i OP);
 • posiadać zaświadczenie od okulisty z placówki, która sprawuje profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami Uniwersytetu Śląskiego:
  CENTERMED Katowice 2 Sp. z o.o., 40-859 Katowice, ul. Bocheńskiego 38A lub Przychodnia Milowice sp. z o.o., Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 14 lub
  NZOZ UBEZPIECZALNIA Spółka Jawna, Cieszyn ul. Bielska 37;
 • posiadać fakturę VAT wystawioną imiennie na pracownika.

Następnie należy:

 1. Opisać fakturę: faktura za okulary zakupione do pracy przy monitorze ekranowym zgodnie z Zarządzeniem Rektora;
 2. Zarejestrować w Dziale Administracyjno–Gospodarczym prowadzącym pracownika;
 3. Umieścić na fakturze pieczątkę o legalności i celowości ze źródłem finansowania;
 4. Zebrać podpisy i pieczątki przełożonych wymagane na ww. pieczątce;
 5. Uzyskać podpis i pieczątkę Kierownika Inspektoratu BHP i OP;
 6. Oddać fakturę do Działu Finansowego (pokój 51).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.