facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dni Otwarte Akademickiego Punktu Informacji Biznesowej UŚ

Od 22 do 26 października 2012 r. w siedzibie Akademickiego Punktu Informacji Biznesowej (Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 417a) odbędą się Dni Otwarte, podczas których studenci, doktoranci i pracownicy naukowi będę mieli okazję uzyskać informacje na temat przedsiębiorczości akademickiej. Przedstawiciele APIB będę dostępni od godz. 9.00 do 15.00.

Jednocześnie będzie można zgłosić chęć uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach i konsultacjach. Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację na stronie www.start.polsl.pl, wypełnienie formularza aplikacyjnego i zgłoszenie się do biura Akademickiego Punktu Informacji Biznesowej celem uzupełnienia dokumentacji projektowej. Szczegółowe informacje można również uzyskać drogą elektroniczną – adres e-mail: start@us.edu.pl lub telefonicznie – pod numerem: 32 359 22 15.

Akademicki Punkt Informacji Biznesowej funkcjonuje przy Uniwersytecie Śląskim w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka na START”.

Informacje dodatkowe: oprócz projektu START Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje projekt Kreator Innowacyjności (www.bk.us.edu.pl/kreator), gdzie również można wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, spotkaniach z prawnikiem, rzecznikiem patentowym, a nawet uzyskać dotację. Warto również sprawdzić ofertę Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (www.aipslask.pl), który również jest zarządzany przez Biuro Karier UŚ.

zdj

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.