facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dni Nowych Mediów

Instytut Nauk o Kulturze, Zakład Komunikacji Kulturowej i Koło Naukowe Komunikacji Kulturowej działające na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego są organizatorami konferencji Dni Nowych Mediów, która odbędzie się od 20 do 22 listopada w Katowicach.
Jej gościem specjalnym będzie prof. Derrick de Kerckhove (University of Toronto).

Konferencja jest interdyscyplinarnym projektem o charakterze badawczym i edukacyjnym, mającym na celu opisanie zmian, jakim podlega społeczeństwo i kultura pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych, a także prezentację najważniejszych zjawisk w sztuce nowych mediów. Patronat nad przedsięwzięciem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Szczegółowe informacje i program

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.