facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Dni Dostępności Cyfrowej”

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach (CINiBA) oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego organizują „Dni Dostępności Cyfrowej”. W programie zaplanowano:

  • warsztaty wprowadzające techniki i strategie przygotowania materiałów edukacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 (sobota 23 maja 2015 r., godz. 9.00, CINiBA, Katowice, ul. Bankowa 11a, sala komputerowa oraz poniedziałek 25 maja, godz. 14.00, CINiBA, sala dydaktyczna);

  • seminarium „Dostępni Cyfrowo w Każdej Dziedzinie” (poniedziałek 25 maja 2015 r., godz. 9.00, CINiBA, sala dydaktyczna).

Celem „Dni Dostępności Cyfrowej” jest przybliżenie tematyki włączenia cyfrowego w aspektach społeczno-technologicznych. Wydarzenie skierowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych za dostępność i użyteczność informacji przekazywanej przez władze publiczne, III sektor oraz podmioty gospodarcze. Udział w seminarium i warsztatach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o potwierdzanie obecności elektronicznie (e-mail: ibmrochen@gmail.com) do 22 maja.

Program

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://wlaczeniecyfrowe.widzialni.us.edu.pl. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Patronat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.