facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ciekawostki

cyfry 01Czy wiesz, że nawet 50% gatunków organizmów żywych może wyginąć w ciągu życia trzech pokoleń ludzi, jeśli na świecie nie zostanie wprowadzona skuteczna polityka klimatyczna?

 

Jednym z najaktywniejszych edukatorów ekologicznych w Polsce jest profesor Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

 

cyfry 02Czy wiesz, że można skutecznie gospodarować zasobami wody i przewidywać skutki zmian klimatycznych, wykorzystując modele matematyczne?

 

Modelowaniem matematycznym zajmują się naukowcy ze Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

cyfry 03Czy wiesz, że w wielu miejscach na świecie opady śniegu są podstawowym źródłem wody pitnej?

 

Badaniami nad opadami atmosferycznymi i zmiennością zjawisk pogodowych zajmuje się profesor Ewa Łupikasza z Wydziału Nauk o Ziemi.

 

cyfry 04Czy wiesz, że globalne ocieplenie powoduje wydłużenie okresu pylenia roślin i wcześniejszy wzrost zawartości pyłków alergennych w powietrzu np. już w styczniu?

 

Badaniem wpływu pogody na zmienność występowania alergenów zajmuje się doktor Katarzyna Dąbrowska-Zapart z Wydziału Nauk o Ziemi.

 

cyfry 05Czy wiesz, że od ponad 100 lat uprawy zbóż nie były tak mocno zagrożone przez suszę, jak teraz? Dzięki wsparciu badaczy z Uniwersytetu Śląskiego powstają odmiany zbóż odporne na niedobór wody.

 

Badaniem odporności roślin na stres suszy zajmuje się doktor Agata Daszkowska-Golec z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

 

cyfry 06Czy wiesz, że zmiany klimatu powodowane działalnością człowieka skutkują drastycznym kurczeniem się lodowców Arktyki? W ciągu najbliższych 40 lat spowoduje to powstanie w rejonie Spitsbergenu nowej wyspy o powierzchni zbliżonej do Rodos.

 

Badaniami zmian w atmosferze, oceanach i lodowcach w atlantyckim rejonie Arktyki zajmuje się międzynarodowy zespół naukowców, którego współliderem jest doktor Mariusz Grabiec z Wydziału Nauk o Ziemi.

 

cyfry 07Czy wiesz, że Uniwersytet Śląski posiada Napowietrzne Mobilne Laboratorium ULKA - jedyną w Polsce stację badawczą umieszczoną w latającym balonie? To podniebne laboratorium umożliwia badanie zanieczyszczeń powietrza.

 

Napowietrznym Mobilnym Laboratorium kieruje profesor Mariola Jabłońska z Wydziału Nauk o Ziemi.

 

cyfry 08Czy wiesz, że niszczycielski wpływ człowieka współczesnego (Homo sapiens sapiens) na naszą planetę sprawił, że w 2016 roku w geologicznych dziejach Ziemi zaproponowano wprowadzenie nowej epoki nazwanej antropocenem?

 

Profesor Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska z Wydziału Filologicznego prowadzi badania nad człowiekiem na pograniczu humanistyki i nauk przyrodniczych.

 

cyfry 09Czy wiesz, że miasto to wyspa ciepła? Sprzyja to aktywności pszczół, które w takich warunkach produkują więcej miodu.

 

Na dachu budynku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znajduje się pasieka.

 

10Czy wiesz, że hodowla bydła jest odpowiedzialna za 18% uwalnianego do atmosfery szkodliwego dwutlenku węgla? Gdybyśmy podobnie jak Indianie z plemienia Szoszona zapotrzebowanie na białko w diecie zaspokajali, jedząc mrówki i koniki polne, emisja trującego gazu zostałaby ograniczona.

 

Relacje między człowiekiem, jego kulturą a środowiskiem przyrodniczym są przedmiotem studiów na kierunku ekologia kulturowa na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.