facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Badania dotyczące klimatu

Przedstawiamy wybór projektów badawczych naukowców Uniwersytetu Śląskiego, którzy w swej pracy podejmują zagadnienia związane ze zmianami klimatu.

Broszura online:

 

 


ikona pdf Pobierz broszurę w wersji PDF
1,52 MB


 

Spis projektów:

 • Widmo nieludzkości. Antropocen jako epoka inwolucji człowieka
  | dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

 • Wszystko o zmianach klimatu, kryzysie klimatycznym
  | prof. dr hab. Piotr Skubała

 • Nowoczesna edukacja o przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiskowym – GeoRISKS
  | prof. dr hab. Ireneusz Malik

 • Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka (PROS) 
  | dr hab. Edyta Sierka

 • Utworzenie programu studiów ekologia kulturowa
  | dr Magdalena Szalbot

 • Nie żądlę, zapylam
  | dr hab. Agnieszka Babczyńska

 • Rekonstrukcja warunków klimatycznych Górnego Śląska w ostatnich stuleciach na podstawie drewna historycznego
  | dr Magdalena Opała-Owczarek

 • Ocena zależności pomiędzy funkcjonalną różnorodnością roślin, strukturą zespołów mikroorganizmów i bilansem węgla w czasie spontanicznej sukcesji na terenach poprzemysłowych z wykorzystaniem analiz metatranskryptomicznych
  | prof. zw. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

 • Genomika translacyjna w identyfikacji mechanizmu działania signalosomu CBP20 w odpowiedzi Arabidopsis i jęczmienia na stres suszy
  | dr Agata Daszkowska-Golec

 • Wykorzystanie mikroorganizmów jako markerów zmian tempa topnienia lodowców na Spitsbergenie
  | dr Sławomir Sułowicz

 • ULKA – Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery
  | dr hab. Mariola Jabłońska

 • Wpływ inwersji temperatury w warstwie granicznej atmosfery na zanieczyszczenie powietrza
  | prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

 • Reakcja opadów śniegu i deszczu na współczesne zmiany klimatu i cyrkulację atmosfery w Europie
  | dr hab. prof. UŚ Ewa Łupikasza

 • Wpływ warunków meteorologicznych na zmienność występowania alergennego pyłku wybranych roślin w Sosnowcu (1997–2007)
  | dr Katarzyna Dąbrowska-Zapart

 • Porównanie zmienności warunków termicznych w ostatnim tysiącleciu w górach Azji Środkowej i Europy Środkowej
  | prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

 • Ocena ilości i składu chemicznego zanieczyszczeń emitowanych podczas procesów samozagrzewania się odpadów węglowych symulowanych pirolizą wodną i bezwodną oraz wysokotemperaturowym utlenianiem
  | dr hab. Monika Fabiańska

 • Wpływ pożarów kopalnych na skład geochemiczny i mineralny skał węglonośnych w części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  | dr hab. Justyna Ciesielczuk

 • CLIMARK ‒ Towards an Integrated Framework for Climate Change Impact Assessments for International Market Systems with Long-Term Investments
  | prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

 • Potencjał zbiorników wodnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu
  | Śląskie Centrum Wody, kierownik projektu: dr Andrzej Woźnica

 • FLORIST – Flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains
  | prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

 • Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich
  | prof. dr hab. Ireneusz Malik

 • Określenie przebiegu ewolucji stoków południowego Spitsbergenu na tle zmian klimatu
  | mgr Krzysztof Senderak

 • AWAKE ‒ Arctic Climate and Environment of the Nordic Seas and the Svalbard-Greenland Area
  | prof. zw. dr hab. Jacek Jania

 • AWAKE-2 ‒ Arctic Climate system study of ocean, sea ice and glacier interaction in Svalbard area with focus on Horsund
  | dr hab. Mariusz Grabiec

 • Ice2sea – szacowanie wpływu zmian lodowców kontynentalnych
  na wzrost poziomu morza
  | prof. zw. dr hab. Jacek Jania

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.