facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski dla klimatu

Grafika: logo Uniwersytetu Śląskiego, poniżej napis dla klimatu

Uniwersytet Śląski jest największą uczelnią w województwie śląskim – dynamicznie się rozwija i oddziałuje na otoczenie społeczno-gospodarcze. Pracownicy, studenci i absolwenci osiągają sukcesy naukowe na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Świadomy zachodzących zmian Uniwersytet unowocześnia bazę laboratoryjną, intensyfikuje kontakty międzynarodowe oraz zwiększa mobilność badaczy i studentów.

Wierzymy, że poprzez prowadzone badania naukowe możemy mieć realny wpływ na otoczenie i dostarczać narzędzia pomagające w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi projektami badawczymi naukowców Uniwersytetu Śląskiego, którzy w swej pracy podejmują zagadnienia związane ze zmianami klimatu, a także z pracami przygotowanymi w ramach 9. międzynarodowej wystawy plakatu ekologicznego „Ekoplakat: zmiany klimatu”.

Zachęcamy ponadto do udziału w wydarzeniach towarzyszących najważniejszemu globalnemu forum poświęconemu światowej polityce klimatycznej: 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).


Partner:

Koleje Śląskie logo

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.