facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Discover Canada 2015 – II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs Discover Canada jest wspólnym projektem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Żorach. Półfinał konkursu odbędzie się 12 marca 2015 r. o godz. 12.00. w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Filologiczny UŚ, Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5). Spotkanie rozpocznie się wykładem pt. „Political Satire in Canadian Television Shows”, który wygłosi dr Lindsay Thistle z Trent University w Kanadzie.

W pierwszym etapie konkursu udział wzięło 1022 uczniów, do półfinału przystąpi 50 osób. Dla zwycięzców przygotowano cztery indeksy (dwa na studia w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz dwa w Instytucie Języka Angielskiego) oraz nagrody pieniężne. Koordynatorką konkursu z ramienia Uniwersytetu Śląskiego jest dr Eugenia Sojka, kierownik Centrum Studiów Kanadyjskich.

Drugą edycję konkursu patronatem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Ambasada Kanadyjska w Polsce, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Żory.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.mt-oka.pl.

Konkurs Discover Canada to pionierski projekt edukacyjny składający się z trzech etapów. Ma on na celu doskonalenie umiejętności językowych uczniów, ale przede wszystkim poszerzanie ich horyzontów kulturowych poprzez zachęcanie do studiowania kanadyjskiej kultury, historii, geografii i polityki w kontekście problematyki różnorodności. W związku z rosnącą wielokulturowością Europy kanadyjska polityka wielokulturowości może służyć jako wzór do rozwiązywania potencjalnych europejskich problemów społecznych oraz budowy społeczeństwa respektującego różnorodność kulturową i inność.

Pierwsza edycja konkursu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczniów z całej Polski. Do pierwszego etapu, przeprowadzonego w formie testu w zarejestrowanych szkołach, przystąpiło 1207 osób. W przygotowaniach pomogły uczniom udostępnione na stronie internetowej konkursu materiały oraz listy sugerowanych tekstów o wielorakiej problematyce kanadyjskiej. Drugi etap odbył się na Uniwersytecie Śląskim. Uczniowie pisali esej akademicki na jeden z dwunastu ogłoszonych wcześniej tematów badawczych oraz test sprawdzający wiedzę. Etap ten wyłonił dwunastu finalistów. Nagrodami były dwa indeksy na filologię angielską UŚ (w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytucie Języka Angielskiego) oraz nagrody pieniężne, książkowe i rzeczowe. W finale, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, uczniowie zdawali egzamin ustny oraz przedstawiali swoją prezentację multimedialną na temat „Duch Kanady” („The Spirit of Canada”). Odpowiedzi uczniów oceniane były przez komisję składającą się z przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich oraz rodowitych Anglików, lektorów języka angielskiego. Oceniano wypowiedzi finalistów nie tylko pod względem treści, ale przede wszystkim umiejętności krytycznego myślenia.

Konkurs Discover Canada inicjuje większy projekt, mający na celu przygotowanie innowacyjnych materiałów oraz programów edukacyjnych o Kanadzie dla polskich uczniów na poziomie licealnym i uniwersyteckim.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.