facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Dialog w profilaktyce uzależnień – interdyscyplinarna perspektywa działań makrospołecznych”

Katowice
12.04.2019 - 12.04.2019

12 kwietnia 2019 roku o godz. 8.30 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18, sala 101) rozpocznie się konferencja pt. „Dialog w profilaktyce uzależnień – interdyscyplinarna perspektywa działań makrospołecznych”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie PRO.

Wydarzenie ma na celu ukazanie istoty dialogu jako narzędzia profilaktyki uzależnień w różnorakich aspektach życia. Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

  • profilaktyka uzależnień od mediów,
  • terapia dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych jako forma przeciwdziałania wchodzeniu w uzależnienia,
  • potrzeba dialogu dzieci z rodzicami w kontekście seksualności,
  • duchowe aspekty profilaktyki uzależnień.
     

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli także wziąć udział w warsztatach:

  • „Postawa empatyczna jako konieczny element działań profilaktycznych” – dr hab. Marek Wójtowicz z Wydziału Teologicznego UŚ,
  • „Analiza skryptu życiowego jako metoda profilaktyki zachowań ryzykownych” – dr Marcin Moroń z Wydziału Psychologii i Pedagogiki UŚ.
     

Zapisy na warsztaty będą prowadzone podczas rejestracji w dniu konferencji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: wtl.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.