facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Delegacja UŚ z wizytą na Kazachskim Państwowym Żeńskim Uniwersytecie Pedagogicznym

Zdjęcie: uścisk dłoni

Delegacja z Uniwersytetu Śląskiego odwiedzi Kazachski Państwowy Żeński Uniwersytet Pedagogiczny w Ałmaty (Kazachstan). Wizyta trwająca od 28 do 30 maja 2018 roku będzie okazją do omówienia dotychczasowej współpracy oraz możliwości jej rozszerzenia.

Delegację w składzie: prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, dr hab. Adam Wojtaszek – dyrektor Instytutu Języka Angielskiego i Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą podejmą prorektor ds. nauki i edukacji Abay Kurmankulov oraz dziekan Wydziału Filologii Kazachskiej i Języków Obcych prof. Altynai Tymbolova. Podczas spotkania, w którym udział wezmą również przedstawiciele Działów: Kształcenia, Nauki, Współpracy z Zagranicą oraz Metod Nauczania Języków Obcych, omówione zostaną zagadnienia związane z dalszą współpracą, głównie w zakresie wymiany akademickiej kadry naukowej i studentów oraz planowanej umowy o podwójnym dyplomie z filologii angielskiej. Wizyta będzie także okazją do zapoznania się z uczelnią.

Umowa pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Kazachskim Państwowym Żeńskim Uniwersytetem Pedagogicznym w Ałmaty zawarta została w 2015 roku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.