facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Delegacja z Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” na Uniwersytecie Śląskim

Od 27 czerwca 2009 r. do 1 lipca 2009 r. Uniwersytet Śląski gości delegację z Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”.

29 czerwca 2009 r. w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: prof. Rosalba Guerini i Umberto Cinque z Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” oraz JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, rektor UŚ w latach 2002-2008, prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą, prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń, koordynator współpracy z uniwersytetem w Neapolu, dr hab. Teresa Wilkoń, prof. dr hab. Halina Widła, pełnomocnik rektora ds. nauczania na odległość, dr Joanna Janusz, koordynująca realizację kursu języka włoskiego metodą e-learningu na UŚ, mgr Daniel Słapek pełniący rolę tłumacza oraz Agata Wójcik i Joanna Laskowska z Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą.

Współpraca pomiędzy uniwersytetami została zapoczątkowana w 1989 roku. Dziś obejmuje następujące obszary współpracy: projekt Genius Loci, programy typu e-learning, w zakresie języka włoskiego i nauk społecznych oraz program LLP/Erasmus.

Spotkanie pozwoliło na podsumowanie dotychczas prowadzonych prac i określenie nowych obszarów działania. Podczas spotkania podpisano aneks do umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej, w którym strony zadeklarowały chęć powołania Social Cultural Network. Social Cultural Network z założenia będzie przedsięwzięciem otwartym, do którego przystąpić będę mogły inne uczelnie wyższe.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.