facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Delegacja z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych z wizytą na Uniwersytecie Śląskim

25 września 2015 roku Uniwersytet Śląski odwiedzą przedstawiciele Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych – prof. Zhao Gang, dziekan Wydziału Języków Europejskich oraz Cai Jianfeng, dyrektor Wydawnictwa. Gości podejmą: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, dr hab. Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów międzynarodowych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, dr Monika Kowalczyk-Piaseczna – sekretarz Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą.

Spotkanie, które odbędzie się o godz. 16.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego ma na celu omówienie możliwości współpracy pomiędzy wydawnictwami obu uczelni. Goście zwiedzą również Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką, gdzie spotkają się z prof. dr. hab. Dariuszem Pawelcem, dyrektorem CINiBA.

Uniwersytet Śląski od wielu lat współpracuje z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych. W maju br. rektorzy obu uczelni podpisali memorandum w sprawie zintensyfikowania współpracy w dziedzinie języka polskiego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.