facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Delegacja z Northeastern University w Chinach z wizytą w Uniwersytecie Śląskim

Od 26 do 28 czerwca 2013 r. Uniwersytet Śląski będzie gościć delegację z Northeastern University w Chinach. W skład delegacji wchodzą: JM Rektor Northeastern University prof. Ding Lieyun, dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą prof. Yu Fuxiao oraz Mr. Wang Enguang, tłumacz, pracownik Działu Współpracy z Zagranicą. Delegacji towarzyszyć będzie również Liu Wansheng, I sekretarz, naczelnik Wydziału Edukacyjnego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce z małżonką.

27 czerwca o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego gości podejmą JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny. W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: przewodniczący Sejmiku Śląskiego Andrzej Gościniak, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Adam Hajduga oraz Monika Pacyga z Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej.

W spotkaniu uczestniczyć będą również: dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak.

Tego samego dnia o godzinie 11.15 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się konferencja prasowa dotycząca współpracy uczelni i regionu z partnerem chińskim w zakresie nauki, edukacji i biznesu.

Northeastern University w  Shenyang (Liaoning Province, China) jest uczelnią publiczną założoną w 1923 roku, jedną z czołowych w kraju, kształcącą ponad 20 000 studentów na 46 kierunkach licencjackich, 53 magisterskich i 23 doktoranckich.

Umowa akademicka o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Northeastern University została podpisana w styczniu 2013 roku. Obejmuje ona między innymi: wymianę nauczycieli akademickich, naukowców oraz studentów, a także wspólne prowadzenie projektów badawczych. Planuje się również organizację wspólnych konferencji, wspólne publikacje i ścisłą współpracę kulturalną: pokazy chińskich filmów w Katowicach, wystawy i wernisaże plastyczne, wymianę zespołów tradycyjnej sztuki wokalnej i tanecznej (m.in. w ramach corocznego festiwalu folklorystycznego w Katowicach).

Na Uniwersytecie Northeastern jest obecnie uruchamiany lektorat z języka polskiego i zajęć o kulturze polskiej.

Od 2004 roku miasto Katowice, stolica województwa śląskiego, jest miastem partnerskim Shenyang. Wzajemne kontakty i współpraca sięgają 1999 roku. W ostatnich latach odbyła się seria wzajemnych wizyt partnerskich. W ich efekcie, w maju 2012 roku w Shenyang w chińskiej prowincji Liaoning, została podpisana umowa o współpracy między regionami. Zakłada ona współpracę gospodarczą w sektorach przemysłu i górnictwa, nauki i techniki, transportu, ochrony środowiska, budownictwa, a także współpracę małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje również wspólne działania w dziedzinie kultury, sztuki i turystyki.

 


O wydarzeniu napisał serwis „wiadomosci.onet.pl” w artykule pt. „Uczelnie z Katowic i Chin planują rozwój współpracy”. (28.06.2013).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.