facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Delegacja z Chin z wizytą na Uniwersytecie Śląskim

flagi Polski i Chin

20 października 2019 roku na Uniwersytecie Śląskim gościli przedstawiciele z prowincji Liaoning w Chinach. W spotkaniu, które było okazją do rozmów na temat współpracy polsko-chińskiej, uczestniczyła delegacja w składzie: Lu Ke – wiceprzewodniczący senatu prowincji, Wang Da'nan – dyrektor generalny ds. rozwoju naukowego i technologicznego, Tian Dongquan – dyrektor generalny ds. innowacji, Wu Shikun – zastępca doradcy ds. stosunków zagranicznych, Liu Jia – dyrektor departamentu ds. rozwoju technologicznego.

Prorektor UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ i Lu Ke – wiceprzewodniczący senatu prowincji Liaoning w Chinach
fot. Agnieszka Tambor

Zagranicznych gości podjął dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ – prorektor ds. współpracy krajowej i zagranicznej. W spotkaniu ze strony uczelni wzięli również udział: prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, dr Agnieszka Tambor – kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej oraz Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą. Uczestniczkami były także studentki z Chin, które na Uniwersytecie Śląskim podjęły kształcenie na kierunku międzynarodowe studia polskie: Jun Wang (Ela) – magistrantka drugiego roku, Liu Zixuan (Lucyna) – magistrantka drugiego roku, JuanJuan Wang (Emilia) – magistrantka pierwszego roku, która ukończyła studia licencjackie z podwójnym dyplomem w ramach umowy UŚ z NEU w Shenyangu, a także Emilie Szwajnoch – doktorantka, absolwentka anglistyki z programem chińskim.

Ponadto w programie wizyty zaplanowano spotkanie z Patrykiem Białasem – dyrektorem Centrum Innowacji i Kompetencji w Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym oraz wizytę w Agencji Rozwoju Przemysłu Game z udziałem prezesa spółki dr. Remigiusza Kopoczka, pracownika Instytutu Nauk o Kulturze UŚ. Delegacja spotkała się także z grupą chińskich studentów z Northeastern University w Shenyangu (stolica prowincji Liaoning), którzy studiują obecnie na Wydziale Humanistycznym UŚ.

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli UŚ i delegacji z prowincji Liaoning w Chinach
fot. Agnieszka Tambor

Aktualizacja: 4.11.2019 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.