facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Delegacja z Chin – Southwest University

Grafika: flaga Polski oraz flaga Chin

We wtorek 19 czerwca 2018 roku z wizytą na Uniwersytecie Śląskim przebywała delegacja z Southwest University w Chinach. Z przedstawicielami chińskiej uczelni spotkał się prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Wizyta była okazją do omówienia dotychczasowej współpracy, podjęte zostały również kwestie związane z wymianą studentów i nauczycieli akademickich, a także opracowania wspólnych programów studiów.

W spotkaniu ze strony Southwest University udział wzięli: prorektor Wang Yongcai, Liu Wenzheng – przewodniczący Stowarzyszenia Nauczycieli, Zhou Yilu – dyrektor Departamentu Studiów Zagranicznych, Tang Rongfa – dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Tang Qihua – prodziekan Kolegium Inżynierii i Technologii, Chen Bingjun – zastępca dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą.

Uniwersytet Śląski reprezentowali: prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, dr hab. Marcin Zabawa – zastępca dyrektora Instytutu Języka Angielskiego, dr Katarzyna Bańka z Instytutu Języka Angielskiego, dr Agnieszka Tambor – kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej oraz Wu Lihong i Xu Yujin z Centrum Języka i Kultury Chińskiej, a także Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i Joanna Laskowska – kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych.

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Southwest University w Chinach trwa od 2017 roku. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.