facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Delegacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ z wizytą w Chinach

Od 8 do 10 grudnia 2015 roku delegacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przebywała z oficjalną wizytą w Chinach, goszcząc w Beijing Foreign Studies University (BFSU) na Wydziale Prawa oraz Wydziale Języków i Kultur Europejskich. W skład delegacji weszli: dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz – prodziekan WPiA oraz dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk – pełnomocnik dziekana WPiA ds. współpracy z zagranicą, kierownik Szkoły Prawa USA.

Wizyta jest kontynuacją podjętej przez Uniwersytet Śląski współpracy z chińskimi uniwersytetami, w szczególności z Beijing Foreign Studies University (BFSU) oraz Northeastern University (NEU) w Shenyang. Program pobytu obejmował między innymi spotkanie z dziekanem Wydziału Prawa BFSU prof. Wang Mengiem oraz z pracownikami: Wydziału Prawa – Huang Lin oraz Wydziału Języków i Kultur Europejskich, Katedry Języka Polskiego i Centrum Badań Polskich – dr Ewą Rutkowską i dr Li Yinan, reprezentującą dziekana prof. Zhao Ganga.

Spotkania dotyczyły współpracy Wydziału Prawa i Administracji z Wydziałem Prawa BFSU oraz Katedrą Języka Polskiego i Centrum Badań Polskich (Wydział Języków i Kultur Europejskich). Współpraca ma obejmować wymianę studentów i kadry naukowej, uczestniczenie we wspólnych projektach naukowych, a także utworzenie Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Obecnie na WPiA są przygotowywane ramy prawne dla tego przedsięwzięcia.

Wcześniejsza wizyta delegacji Uniwersytetu Śląskiego w Northeastern University (NEU) w Shenyang w czerwcu 2015 roku (w skład której weszli przedstawiciele różnych wydziałów UŚ, w tym dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk reprezentująca Wydział Prawa i Administracji) już zaowocowała zawarciem umowy obejmującej m.in. współpracę WPiA ze School of Law and Humanities z NEU. Umowa ta została przesłana przez stronę chińską 14 lutego 2015 roku.

Fot. Beijing Foreign Studies University (BFSU)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.