facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Delegacja UŚ z wizytą w Chinach

Od 1 do 6 grudnia 2014 r. delegacja z Uniwersytetu Śląskiego, na czele z JM Rektorem UŚ, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem, przebywać będzie w Chinach.

W programie wizyty przewidziano spotkanie z JM Rektorem Northeastern University w Shenyang, gdzie za sprawą umowy bilateralnej Northeastern University i UŚ został otwarty lektorat języka polskiego (trzeci w Chinach). Rozmowy dotyczyć będą dalszego rozwoju współpracy: wymiany studentów (do tej pory regularnie co semestr wyjeżdża kilkoro studentów z UŚ i 5 studentów z Chin na UŚ), wymiany wykładowców, publikacji itp.

3 grudnia odbędą się oficjalne rozmowy z władzami prowincji Liaoning, z którą współpracę prowadzi województwo śląskie.

4 grudnia delegację z Uniwersytetu Śląskiego podejmie JE Ambasador RP w Pekinie Tadeusz Chomicki.

W Ambasadzie RP w Pekinie reprezentanci UŚ wezmą również udział w uroczystości z okazji 80. urodzin prof. Yi Lijun, najwybitniejszej tłumaczki literatury polskiej na język chiński.

5 grudnia odbędzie się uroczysta konferencja z okazji 60-lecia polonistyki w Pekinie, podczas której JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś wręczy prof. Yi Lijun Złotą Odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”.

Polska delegacja spotka się także z JM Rektorem Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych.

Od 4 do 6 grudnia na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych trwać będzie wydarzenie pt. „Literackie spotkania dwóch kultur. Spojrzenie na rozwój (naj)nowszej literatury polskiej”. W wydarzeniu udział weźmie delegacja z Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.: dziekan Wydziału Języków i Kultur Europejskich BFSU prof. Zhao Gang; JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś; JM Rektor BFSU Peng Long oraz JE Ambasador RP w Pekinie Tadeusz Chomicki.

Na konferencji omówione zostaną m.in. tematy:

  • „Czy granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata?” – dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ;
  • „Odbiór tekstów literatury polskiej przez cudzoziemców. Refleksje po latach” – prof. Władysław Miodunka (UJ);
  • „Język polski na tle standardowych języków europejskich. Egzotyczny, trudny czy po prostu inny?” – prof. Renata Przybylska, dziekan Wydziału Polonistyki UJ;
  • „Z (naj)nowszej literatury polskiej. Rozwijająca się droga Andrzeja Stasiuka na Wschód − sięgająca Chin” – prof. Bogdan Mazan (UŁ);
  • „(Naj)nowsza polska literatura emigracyjna (wybrane przykłady)” – prof. Mieczysław Dąbrowski (UW);
  • „Kronos i literatura” – prof. Jerzy Jarzębski (UJ).

 

Wśród wydarzeń towarzyszących znajdzie się m.in. konkurs krasomówczy i występ artystyczny studentów I roku polonistyki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.