facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Delegacja Northeastern University z Chin z wizytą na Uniwersytecie Śląskim

Od 5 do 7 listopada 2015 roku Uniwersytet Śląski gości delegację z uczelni partnerskiej Northeastern University z Chin. W skład delegacji wchodzą: prof. Yu Fuxiao – dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą, Zhang Hao – dyrektor Działu Zasobów Ludzkich (Department of Human Resources) oraz Li He – dyrektor Stowarzyszenia Absolwentów.

Podczas wizyty odbędzie się oficjalne spotkanie z władzami uczelni. W spotkaniu, które odbędzie się 6 listopada o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, uczestniczyć będą: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny oraz przedstawiciele wydziałów, które od kilku lat rozwijają współpracę z chińską uczelnią – dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych prof. dr hab. Jolanta Tambor, dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk z Wydziału Prawa i Administracji, a także przedstawiciele Działu Współpracy z Zagranicą.

Zaplanowano również wizytę na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie goście zostaną podjęci przez prodziekana wydziału dr. hab. prof. UŚ Rafała Blicharza. Zakres i formy współpracy w dziedzinie prawa zostały już uzgodnione przez uczelnie partnerskie, a umowa o współpracy zostanie podpisana w najbliższym czasie.

Delegacja zwiedzi również Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, gdzie spotka się z przedstawicielami Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. W spotkaniu wezmą udział: dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Danuta Stróż, dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych prof. zw. dr hab. Andrzej Burian, prodziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Piotr Porwik, a także prof. dr hab. Grażyna Chełkowska oraz prof. dr hab. Jacek Szade z Instytutu Fizyki.

Goście zwiedzą również Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką.

Umowa akademicka o współpracy pomiędzy uczelniami została podpisana w styczniu 2013 roku. Początkiem współpracy było uruchomienie lektoratu z języka polskiego na Wydziale Języków Obcych Northeastern University. Kolejnym przedsięwzięciem było otwarcie Centrum Studiów Polskich, które jest czwartym polonistycznym centrum w Chinach. Centrum ma kształcić przyszłych tłumaczy, którzy poradzą sobie w biznesie, działaniach ekonomicznych, a także w kwestiach technicznych. Takich tłumaczy poszukują polskie i chińskie firmy działające na obu rynkach. Dyrektorem Centrum został mgr Adam Antoniewicz, który jest od wielu lat związany ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.