facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debaty na rzecz mobilności

17 listopada 2009 r. na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się debata na rzecz mobilności, którą uroczyście otworzy JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz mobilności.

 

Cykl debat, organizowanych przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), rusza już 19 października 2009 r.
Na przestrzeni niecałych dwóch miesięcy akcja zawita do sześciu miast:

19 października 2009 r. – Warszawa, Collegium Civitas;
4 listopada 2009 r. – Poznań, Uniwersytet Medyczny;
16 listopada 2009 r. – Kraków, Uniwersytet Rolniczy;
17 listopada 2009 r. – Katowice, Uniwersytet Śląski;
25 listopada 2009 r. – Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy;
26 listopada 2009 r. – Łódź, Uniwersytet Łódzki.

Podczas debat przedstawiciele Narodowej Agencji i zaproszeni eksperci będą dyskutować ze studentami na temat jakości wymian studenckich prowadzonych obecnie przez polskie uczelnie wyższe, omawiać istniejące problemy i szukać dla nich rozwiązań. Jednym z głównych zagadnień poruszanych na tych spotkaniach będą prawa i obowiązki studentów oraz uczelni wynikające z udziału w programie Erasmus.

Wyjazd na studia do innego kraju Unii Europejskiej stwarza studentom możliwość rozwoju naukowego, społecznego i osobistego, daje dostęp do nowej wiedzy i narzędzi naukowych, pozwala poznać inny system nauczania. Z kolei dla uczelni sprawna realizacja mobilności może stanowić podstawę wzrostu jej popularności i prestiżu, również na arenie międzynarodowej.
Polska jest na wysokim, piątym miejscu pod względem liczby studentów wysyłanych corocznie na stypendia Erasmusa za granicę. Wysoka pozycja w europejskich statystykach nie gwarantuje jednak, że wymiana studencka zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Dlatego właśnie organizatorzy pragną zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w dyskusji. Organizowane debaty będą okazją do wielostronnego dialogu na temat korzyści płynących z wymiany międzynarodowej, ale także problemów związanych z jej skuteczną realizacją i sposobów ich rozwiązywania.


Patronat nad akcją objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Piotr Koza, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Bartłomiej Banaszak.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.