facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debata z kandydatami na funkcję rektora w kadencji 2016–2020

Szanowni Państwo, 
Szanowni Państwo Elektorzy,
 
w nawiązaniu do wniosków Państwa Elektorów oraz przedstawicieli Związków Zawodowych przedłożonych na inauguracyjnym posiedzeniu elektorów 23 lutego br. o zorganizowanie otwartej, ogólnouczelnianej debaty z kandydatami na funkcję rektora w najbliższej kadencji oraz podjętych na nim ustaleń, mam przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na debatę, która odbędzie się 10 marca o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych.
 
Debatę poprowadzi prof. dr hab. Czesław Martysz, Przewodniczący Kolegium Elektorów.
 

Z wyrazami szacunku 
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.