facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debata pt. „System oświatowy a potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej”

W poniedziałek 25 kwietnia 2016 roku o godz. 16.00 w centrum konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się debata pt. „System oświatowy a potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej”. Jej uczestnikami będą przedstawiciele lokalnego samorządu, środowiska nauczycielskiego, biznesu, a także cieszyńskiego środowiska akademickiego. Spotkanie poprowadzą pracownicy Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji: dr hab. prof. UŚ Andrzej Murzyn – kierownik Zakładu Edukacji Integralnej i Obywatelskiej oraz dr hab. Bogusław Dziadzia z Zakładu Edukacji Kulturalnej.

Debata ma być zaczynem przyszłych regularnych konferencji z cyklu „Cieszyńskie Forum Oświaty”.

grafika: plakat promujący debate

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.