facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debata pt. „Nowe środki unijne na inwestycje w regionach – ile dla Polski, ile dla śląskiego”

26 kwietnia 2013 r. od godz. 10.00 do 13.00 w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1) odbędzie się debata pt. „Nowe środki unijne na inwestycje w regionach – ile dla Polski, ile dla śląskiego”. W spotkaniu udział wezmą minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, posłowie do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i Jan Olbrycht, członek gabinetu komisarza UE ds. polityki regionalnej Hanna Jahns. Moderatorem debaty będzie Marek Czyż.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu uczestniczyć będą prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Wydarzenie jest częścią Regionalnego Forum Dyskusyjnego Parlamentu Europejskiego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego.
 


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.