facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debata pt. „Czy odwrót od państwa prawa? Demokracja, rządy prawa, wola większości…”

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje spotkanie otwarte, którego tematem będzie „Czy odwrót od państwa prawa? Demokracja, rządy prawa, wola większości – debata wokół aktualnych wydarzeń”. Moderatorem spotkania będzie prof. dr hab. Zygmunt Tobor – kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa UŚ, prelegentami: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz dr hab. Mariusz Jagielski.

Debata rozpocznie się 16 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 w auli nr 5 Wydziału Prawa i Administracji. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są studenci Uniwersytetu Śląskiego, absolwenci, pracownicy naukowi śląskich uczelni oraz osoby zainteresowane.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.