facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debata pt. „Bezpieczeństwo Polski na początku drugiej dekady XXI wieku – problemy i wyzwania”

11 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna I) odbędzie się debata pt. „Bezpieczeństwo Polski na początku drugiej dekady XXI wieku – problemy i wyzwania”. Zaproszeni eksperci nie tylko będą dokonywać diagnozy polskiego bezpieczeństwa, ale także – poprzez analizę uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych – wypracowywać propozycje przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom.

Współorganizatorami wydarzenia są: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wydarzenie stanowi podsumowanie projektu badawczego realizowanego w 2014 roku przez katowicki Ośrodek Debaty Międzynarodowej i zespół naukowców Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ oraz szeregu innych polskich uczelni (m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Obrony Narodowej). Efektem prowadzonych działań będzie również recenzowana publikacja „Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku”. 

Szczegółowe informacje

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.