facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debata pt. „Aborcja jako element praw obywatelskich czy przejaw kultury śmierci”

Logo Wydziału Nauk Społecznych

W czwartek 15 grudnia 2016 roku o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, aula im. Kazimierza Popiołka) rozpocznie się debata pt. „Aborcja jako element praw obywatelskich czy przejaw kultury śmierci”.

Spotkanie, które dotyczyć będzie problemu aborcji w ujęciu społecznym, obywatelskim, filozoficznym i etycznym, adresowane jest do studentów, absolwentów, pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych.

Prelekcje wprowadzające do dyskusji wygłoszą dziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Antoni Bartoszek oraz kierownik Zakładu Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych dr hab. Adam Bartoszek. Moderatorem spotkania będzie prodziekan Wydziału Nauk Społecznych ds. ogólnych i studentów dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon.

Patronat nad spotkaniem objęło Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Katowicki.

Założenia i tezy debaty (plik pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.