facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debata poświęcona nauce

6 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ul. 75 Pułku Piechoty 1A w Chorzowie) odbędzie się debata poświęcona nauce. Pytaniem głównym spotkania będzie: „Czy nasz potencjał naukowy zamienia się w sukces gospodarczy?”.

Tematy dyskusji:

 • W regionie działa ponad 120 instytucji B+R. Czy prócz liczby możemy pochwalić się konkretnymi przykładami transferu pomysłów z laboratoriów na rynek? 
 • Jak w praktyce wygląda współpraca sektora B+R ze środowiskami gospodarczymi? 
 • Czy klastry i parki naukowo-technologiczne działające w regionie spełniają swoją rolę? Czy są tylko miejscem wynajmu powierzchni biurowych i konferencyjnych, czy też w ich murach powstały ciekawe pomysły, które mają szansę zaistnieć na rynku regionalnym/krajowym/europejskim? 
 • Jak kształcą śląskie uczelnie? Czy ich oferta spełnia oczekiwania rynku pracy? 
 • Czy nie staliśmy się „niewolnikami” innowacji? 
 • Jak zwiększyć udział uczelni w sektorze gospodarczym?
   

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali:

 • prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Ogólnej Molekularnej i Genetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • dr inż. Arkadiusz Szmal, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej,
 • dr hab. Robert Tomanek, prorektor ds. organizacji, finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • dr inż. Jerzy Tomaszewski, dyrektor Centrum Informacji i Transferu Technologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.


Moderatorem debaty będzie mgr inż. Mariusz Piasecki, broker innowacji Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Organizatorami spotkania są: Wojewoda Śląski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Politechnika Częstochowska.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.