facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debata na temat szkolnictwa wyższego w Polsce

W przededniu nowego roku akademickiego rektorzy uczelni spotkają się z minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbarą Kudrycką. Spotkanie, które będzie miało formę debaty poświęconej szkolnictwu wyższemu w Polsce odbędzie się 20 września 2012 r. o godz. 12.00 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Spotkanie ma być okazją do omówienia celów i wyzwań stających przed szkolnictwem wyższym, m.in.: nowych mechanizmów projakościowego finansowania, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiędzynarodowienia uczelni oraz konkurencyjności polskiej nauki w świecie.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.