facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debata na temat szkół doktorskich

logo Narodowego Kongresu Nauki

20 marca 2019 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się druga debata Narodowego Kongresu Nauki poświęcona szkołom doktorskim, których wprowadzenie jest jedną z najważniejszych zmian w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przedstawiciele różnych uczelni zaprezentują wdrażane przez siebie projekty szkół doktorskich, będą wymieniać doświadczenia i rozmawiać na temat wyzwań oraz szans , jakie niosą ze sobą przekształcenia w podejściu do kształcenia doktorantów. Dyskusja dotyczyć też będzie między innymi: struktury organizacyjnej, wspólnych szkół dla kilku uczelni, programów kształcenia, zasad rekrutacji czy ewaluacji szkół doktorskich.

W programie forum zaplanowano seminarium nt. „Finansowania badań i zabezpieczenia socjalnego doktorantów”, w którym udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Michał Daszykowski. W dyskusji, którą moderować będzie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczestniczyć również będą prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Nauki oraz mgr inż. Michał Gajda z Politechniki Warszawskiej. W wydarzeniu udział weźmie również prorektor UŚ ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie Narodowego Kongresu Nauki.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.