facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debata na temat cyberprzestępczości

17 listopada 2015 r. o godz. 13.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się debata dotycząca cyberprzestępczości. Celem spotkania jest wymiana myśli i poglądów na temat bezpieczeństwa studentów Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie jest częścią projektu prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej „Uniwersytet Śląski liderem w promowaniu bezpieczeństwa w województwie śląskim”, który jest realizowany pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos”.

Spotkania mają na celu kontynuację diagnozy potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają również na wymianę informacji o zagrożeniach pomiędzy policją a obywatelami. Dzięki temu podejmowane są próby wspólnego wypracowania metod ich eliminowania. Debaty stanowią również jedną z form komunikowania się policji ze społeczeństwem.

Program spotkania dostępny jest na stronie: www.inpidz.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.