facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debata "Euro w Polsce"

Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Fundacja Universitatis Varsoviensis zapraszają na debatę „Euro w Polsce”, która odbędzie się 13 maja 2009 roku o godz. 12.00 w auli nr 6 Wydziału Prawa i Administracji UŚ.
Debata jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, mającej na celu przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z wdrożenia w naszym kraju trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.